summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/TitleBlacklist/i18n/fa.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/TitleBlacklist/i18n/fa.json')
-rw-r--r--extensions/TitleBlacklist/i18n/fa.json33
1 files changed, 33 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/TitleBlacklist/i18n/fa.json b/extensions/TitleBlacklist/i18n/fa.json
new file mode 100644
index 00000000..f8ab269c
--- /dev/null
+++ b/extensions/TitleBlacklist/i18n/fa.json
@@ -0,0 +1,33 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Dalba",
+ "Ebraminio",
+ "Huji",
+ "Ladsgroup",
+ "Reza1615",
+ "Wayiran",
+ "ZxxZxxZ",
+ "Calak",
+ "Bersam"
+ ]
+ },
+ "action-titleblacklistlog": "مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان",
+ "log-name-titleblacklist": "سیاهۀ لیست سیاه عنوان",
+ "log-description-titleblacklist": "این رویدادها خوردن به فهرست سیاه را دنبال می‌کنند.",
+ "logentry-titleblacklist-hit-username": "$1 {{GENDER:$2|باعث}} یک برخورد با فهرست سیاه عنوان هنگام ساخت یک حساب کاربری $3 متطابق با $4 شد.",
+ "titleblacklist-desc": "امکان جلوگیری از ایجاد صفحه‌هایی با عنوان‌های خاص را می‌دهد: [[MediaWiki:Titleblacklist]] و [[MediaWiki:Titlewhitelist]]",
+ "titleblacklist": "# این یک فهرست سیاه عنوان‌ها است. عنوان‌هایی که با یک عبارت باقاعده در این صفحه مطابقت کنند را نمی‌توان ایجاد کرد.\n# از «#» برای توضیحات استفاده کنید.\n# به‌طور پیش‌فرض به بزرگ و کوچکی حروف حساس نیست.",
+ "titlewhitelist": "# این یک فهرست سفید برای عنوان‌ها است. از «#» برای افزودن توضیحات استفاده کنید.\n#این فهرست به طور پیش‌فرض به بزرگی و کوچکی حساس نیست",
+ "titleblacklist-forbidden-edit": "ایجاد عنوان «$2» ممنوع شده‌است. این عنوان با این دستور از فهرست سیاه مطابقت می‌کند: <code>$1</code>",
+ "titleblacklist-forbidden-move": "«$2» را نمی‌توان به «$3» انتقال داد. ایجاد «$3» ممنوع است. چون با این دستور از فهرست سیاه مطابقت می‌کند: <code>$1</code>",
+ "titleblacklist-forbidden-upload": "ایجاد نام «$2» برای پرونده‌ها ممنوع است، زیرا با این دستور از فهرست سیاه مطابقت می‌کند: <code>$1</code>",
+ "titleblacklist-forbidden-new-account": "حساب کاربری «$2» در برابر ایجاد محافظت شده‌است.\nاین نام کاربری با این قسمت از فهرست سیاه مطابقت دارد: <code>$1</code>",
+ "titleblacklist-invalid": "\n{{PLURAL:$1|سطر|سطرهای}} زیر در فهرست سیاه عنوان‌ها نامجاز {{PLURAL:$1|است|هستند}}؛ لطفاً {{PLURAL:$1|آن|آن‌ها}} را قبل از ذخیره‌کردن اصلاح کنید:",
+ "titleblacklist-override": "از فهرست سیاه چشم‌پوشی کن",
+ "titleblacklist-autoconfirmed-warning": "<strong>نکته:</strong> این صفحه فقط می‌تواند توسط کاربرهای با دسترسی <code>autoconfirmed</code> ویرایش شود به این دلیل که با این مدخل فهرست سیاه انطباق دارد:<br /><code>$1</code>",
+ "titleblacklist-warning": "<strong>هشدار: این صفحه فقط توسط مدیران سیستم و کاربرانی که مجوز <code>tboverride</code> دارند قابل ویرایش شدن است؛ چون صفحه منطبق با لیست‌سیاه زیر است: </strong><br /><code>$1</code>",
+ "right-tboverride": "نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری",
+ "right-tboverride-account": "لغو فهرست سیاه نام کاربری",
+ "right-titleblacklistlog": "مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان"
+}