summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/TitleBlacklist/i18n/fa.json
blob: f8ab269c91bb4c4b1bb428f51af820a2c41b86d2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
{
	"@metadata": {
		"authors": [
			"Dalba",
			"Ebraminio",
			"Huji",
			"Ladsgroup",
			"Reza1615",
			"Wayiran",
			"ZxxZxxZ",
			"Calak",
			"Bersam"
		]
	},
	"action-titleblacklistlog": "مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان",
	"log-name-titleblacklist": "سیاهۀ لیست سیاه عنوان",
	"log-description-titleblacklist": "این رویدادها خوردن به فهرست سیاه را دنبال می‌کنند.",
	"logentry-titleblacklist-hit-username": "$1 {{GENDER:$2|باعث}} یک برخورد با فهرست سیاه عنوان هنگام ساخت یک حساب کاربری $3 متطابق با $4 شد.",
	"titleblacklist-desc": "امکان جلوگیری از ایجاد صفحه‌هایی با عنوان‌های خاص را می‌دهد: [[MediaWiki:Titleblacklist]] و [[MediaWiki:Titlewhitelist]]",
	"titleblacklist": "# این یک فهرست سیاه عنوان‌ها است. عنوان‌هایی که با یک عبارت باقاعده در این صفحه مطابقت کنند را نمی‌توان ایجاد کرد.\n# از «#» برای توضیحات استفاده کنید.\n# به‌طور پیش‌فرض به بزرگ و کوچکی حروف حساس نیست.",
	"titlewhitelist": "# این یک فهرست سفید برای عنوان‌ها است. از «#» برای افزودن توضیحات استفاده کنید.\n#این فهرست به طور پیش‌فرض به بزرگی و کوچکی حساس نیست",
	"titleblacklist-forbidden-edit": "ایجاد عنوان «$2» ممنوع شده‌است. این عنوان با این دستور از فهرست سیاه مطابقت می‌کند: <code>$1</code>",
	"titleblacklist-forbidden-move": $2» را نمی‌توان به «$3» انتقال داد. ایجاد «$3» ممنوع است. چون با این دستور از فهرست سیاه مطابقت می‌کند: <code>$1</code>",
	"titleblacklist-forbidden-upload": "ایجاد نام «$2» برای پرونده‌ها ممنوع است، زیرا با این دستور از فهرست سیاه مطابقت می‌کند: <code>$1</code>",
	"titleblacklist-forbidden-new-account": "حساب کاربری «$2» در برابر ایجاد محافظت شده‌است.\nاین نام کاربری با این قسمت از فهرست سیاه مطابقت دارد: <code>$1</code>",
	"titleblacklist-invalid": "\n{{PLURAL:$1|سطر|سطرهای}} زیر در فهرست سیاه عنوان‌ها نامجاز {{PLURAL:$1|است|هستند}}؛ لطفاً {{PLURAL:$1|آن|آن‌ها}} را قبل از ذخیره‌کردن اصلاح کنید:",
	"titleblacklist-override": "از فهرست سیاه چشم‌پوشی کن",
	"titleblacklist-autoconfirmed-warning": "<strong>نکته:</strong> این صفحه فقط می‌تواند توسط کاربرهای با دسترسی <code>autoconfirmed</code> ویرایش شود به این دلیل که با این مدخل فهرست سیاه انطباق دارد:<br /><code>$1</code>",
	"titleblacklist-warning": "<strong>هشدار: این صفحه فقط توسط مدیران سیستم و کاربرانی که مجوز <code>tboverride</code> دارند قابل ویرایش شدن است؛ چون صفحه منطبق با لیست‌سیاه زیر است: </strong><br /><code>$1</code>",
	"right-tboverride": "نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری",
	"right-tboverride-account": "لغو فهرست سیاه نام کاربری",
	"right-titleblacklistlog": "مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان"
}