summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesHil.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesHil.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesHil.php308
1 files changed, 249 insertions, 59 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesHil.php b/languages/messages/MessagesHil.php
index 96ea5a3c..37ea3c6a 100644
--- a/languages/messages/MessagesHil.php
+++ b/languages/messages/MessagesHil.php
@@ -29,7 +29,7 @@ $messages = array(
'tog-editsection' => 'Sugtan ang pag-ilis sang seksyon paagi sa [ilisan] nga mga tabid',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Sugtan ang pag-ilis sang seksyon paagi sa pagtum-ok sang natoo sa mouse sa titulo sang seksyon (nagakinahanglan sang JavaScript)',
'tog-showtoc' => 'Ipakita ang sinulatan sang nagabug-os (para sang mga panid nga may yara sang masobra sa 3 nga pangolohan)',
-'tog-rememberpassword' => 'Dumdumon ang akon pagsulod sa sini nga kompyuter',
+'tog-rememberpassword' => 'Dumdumon ang akon password sa sini nga brawser (para sa indi magsobra $1 {{PLURAL:$1|nga adlaw|nga mga adlaw}})',
'tog-watchcreations' => 'Idugang ang mga panid nga akon pagahimoon sa akon ginabantayan',
'tog-watchdefault' => 'Idugang ang mga panid nga akon gina-ilisan sa akon ginabantayan',
'tog-watchmoves' => 'Idugang ang mga panid nga akon pagasaylohon sa akon ginabantayan',
@@ -173,20 +173,21 @@ $messages = array(
'faqpage' => 'Project:MMP',
# Vector skin
-'vector-action-addsection' => 'Magdugang sang topiko',
-'vector-action-delete' => 'Panason',
-'vector-action-move' => 'Saylohon',
-'vector-action-protect' => 'Pangapinan',
-'vector-action-undelete' => 'Dulaon ang pagpanas',
-'vector-action-unprotect' => 'Dulaon ang pagpangapin',
-'vector-view-create' => 'Himuon',
-'vector-view-edit' => 'Ilisan',
-'vector-view-history' => 'Lantawon ang kasaysayan',
-'vector-view-view' => 'Magbasa',
-'vector-view-viewsource' => 'Lantawon ang ginhalinan',
-'actions' => 'Mga hulag',
-'namespaces' => 'Ngalan-espasyo',
-'variants' => 'Mga nagkalain-lain',
+'vector-action-addsection' => 'Magdugang sang topiko',
+'vector-action-delete' => 'Panason',
+'vector-action-move' => 'Saylohon',
+'vector-action-protect' => 'Pangapinan',
+'vector-action-undelete' => 'Dulaon ang pagpanas',
+'vector-action-unprotect' => 'Dulaon ang pagpangapin',
+'vector-simplesearch-preference' => 'Sugtan ang mas ginpamaayo nga suhestiyon sa pagpangita (Para sa vector nga panit lamang)',
+'vector-view-create' => 'Himuon',
+'vector-view-edit' => 'Ilisan',
+'vector-view-history' => 'Lantawon ang kasaysayan',
+'vector-view-view' => 'Magbasa',
+'vector-view-viewsource' => 'Lantawon ang ginhalinan',
+'actions' => 'Mga hulag',
+'namespaces' => 'Ngalan-espasyo',
+'variants' => 'Mga nagkalain-lain',
'errorpagetitle' => 'Sala/Eror',
'returnto' => 'Balik sa $1.',
@@ -247,6 +248,9 @@ Tuman ka damo nga manuggamit ang luyag makakita sang sini nga panid.
Palihog maghulat sang malip-ot nga tini-on bag-o magsulod sa sini nga pahina liwat.
$1',
+'pool-timeout' => 'Pag-untat nagahulat para sa kandado',
+'pool-queuefull' => 'Ang pila sang linaw puno na',
+'pool-errorunknown' => 'Wala mahibaluan nga sala',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite' => 'Nahanungod sa {{SITENAME}}',
@@ -415,7 +419,8 @@ Indi pagkalimti ang pag-ilis sang imo mga [[Special:Preferences|{{SITENAME}} pag
'yourname' => 'Ngalan sang Manog-gamit:',
'yourpassword' => 'Kontra-senyas:',
'yourpasswordagain' => 'Suliton ang kontra-senyas:',
-'remembermypassword' => 'Dumdumon ang akon pagsulod sa sini nga kompyuter',
+'remembermypassword' => 'Dumdumon ang akon pagsulod sa sini nga brawser (para sa indi magsobra $1 {{PLURAL:$1|nga adlaw|nga mga adlaw}})',
+'securelogin-stick-https' => 'Magpabilin nga nakatakod sa HTTPS pagkatapos magsulod',
'yourdomainname' => 'Imo dominyo',
'externaldberror' => 'Mahimo nga may ara sang sala sa pagpamatood sang database ukon wala ka sa lugar nga magbag-o sang imo pang-guha nga akawnt.',
'login' => 'Mag sulod',
@@ -432,6 +437,7 @@ Indi pagkalimti ang pag-ilis sang imo mga [[Special:Preferences|{{SITENAME}} pag
'gotaccount' => 'May yara ka na sang akawnt? $1.',
'gotaccountlink' => 'Mag sulod',
'createaccountmail' => 'Paagi sa e-mail',
+'createaccountreason' => 'Rason:',
'badretype' => 'Ang mga pasword nga imo gintum-ok wala naga-santo.',
'userexists' => 'Ang gamit-pangalan nga imo ginbutang ginagamit na.
Palihog magpili sang lain nga pangalan.',
@@ -460,6 +466,7 @@ Palihog tilawi liwat butang.',
Palihog tilawi liwat butang.',
'passwordtooshort' => 'Ang mga pasword dapat indi magnubo sa {{PLURAL:$1|isa ka letra|$1 ka letra}}.',
'password-name-match' => 'Ang imo pasword dapat lain sa imo gamit-pangalan.',
+'password-login-forbidden' => 'Wala ginatugotan ang paggamit sang sini nga gamit-pangalan kag pasword.',
'mailmypassword' => 'i-E-mail ang bag-o na pasword',
'passwordremindertitle' => 'Bag-o nga temporaryo nga pasword para sa {{SITENAME}}',
'passwordremindertext' => 'May yara nga nagpangayo (basi ikaw, may IP address nga $1) sang bag-o
@@ -503,6 +510,9 @@ Palihog maghulat anay bag-o tilawan liwat.',
'loginlanguagelabel' => 'Hambalanon: $1',
'suspicious-userlogout' => 'Ang imo pagpangabay nga mag-guha ginpungga bangud nga ini mahimo nga ginpadala sang guba nga brawser ukon sang proksy nga nagapang-tago.',
+# E-mail sending
+'php-mail-error-unknown' => 'Wala nahibaluan nga sala sa kapuslanan nga sulat() sang PHP.',
+
# Password reset dialog
'resetpass' => 'Ilisan ang pasword',
'resetpass_announce' => 'Nagsulod ka paagi sang temporary nga kod nga gin-email.
@@ -554,9 +564,12 @@ Mahimo nga madinalag-on mo nga nga gin-ilisan ang imo pasword ukon nagpangabay k
'showdiff' => 'Ipakita ang inislan',
'anoneditwarning' => "'''Pa-andam:''' Wala ka pa nakasulod.
Igasulat ang imo IP adres sa historya sini nga inislan na pahina.",
+'anonpreviewwarning' => "''Wala ka pa nakasulod. Igasulat ang imo IP adres sa historya sini nga inislan na pahina.''",
'missingsummary' => "'''Pahanumdom:''' Wala ka naghatag sang malip-ot nga pagsaysay sang imo gin-ilisan.
Kon tum-okon mo liwat ang \"{{int:savearticle}}\", ang imo gin-ilisan pagatiponon nga wala sini.",
'missingcommenttext' => 'Palihog butangi sang komento sa idalom.',
+'missingcommentheader' => "'''Pahanumdom:''' Wala ka naghatag sang topiko/ulo sang topiko para sa sini nga komento.
+Kon tum-okon mo liwat ang \"{{int:savearticle}}\", ang imo gin-ilisan pagatiponon nga wala sini.",
'summary-preview' => 'Kabilugan nga prebyu:',
'subject-preview' => 'Prebyu sang topiko/ulo sang topiko:',
'blockedtitle' => 'Ang manuggamit ginapunggan',
@@ -636,6 +649,12 @@ Ang pinaka-ulihi nga log sa pagpuggong yara sa idalom para mahibaluan nimo:',
'''Wala pa ini matipon!'''",
'userjspreview' => "'''Tandai nga ginalantaw/ginatilawan mo pa lang ang imo JavaScript sang manuggamit.'''
'''Wala pa ini matipon!'''",
+'sitecsspreview' => "'''Tandai nga ginalantaw mo pa lang ang ini nga CSS.'''
+'''Wala pa ini matipon!'''",
+'sitejspreview' => "'''Tandai nga ginalantaw mo pa lang ang ini nga kodigo sang JavaScript.'''
+'''Wala pa ini matipon!'''",
+'userinvalidcssjstitle' => "'''Aviso:''' Wala sang panit nga \"\$1\".
+Sa mga pahungod nga mga panid nga .css and .js magamit sang titulo nga may gagmay nga letra (lowercase), e.g. {{ns:user}}:Foo/vector.css kontra sa {{ns:user}}:Foo/Vector.css.",
'updated' => '(Suno sa oras)',
'note' => "'''Pansinon:'''",
'previewnote' => "'''Tandaan nga prebyu lamang ini.'''
@@ -857,6 +876,8 @@ $1",
'logdelete-failure' => "'''Ang pagkakitaon sang log indi mahimo nga maplastar:'''
$1",
'revdel-restore' => 'pagbag-o sang makita',
+'revdel-restore-deleted' => 'mga ginpanas nga pagbag-o',
+'revdel-restore-visible' => 'mga makita nga pagbag-o',
'pagehist' => 'Kasaysayan sang panid',
'deletedhist' => 'Ginpanas nga kasaysayan',
'revdelete-content' => 'kaundan',
@@ -878,55 +899,225 @@ Indi ka mahimo nga magsulod diri.',
'revdelete-no-change' => "'''Pahibalo:''' ang bagay nga may petsa $2, $1 nagpangabay na sang mga siting sa pagpakita.",
'revdelete-concurrent-change' => 'May sala sa pagbag-o sang bagay nga may petsa nga $2, $1: ang iya kahimtangan nagaguwa nga gin-ilisan sang iban samtang ginatuyo mo ini nga bag-uhon.
Palihog sekyar sang mga logs.',
+'revdelete-only-restricted' => 'May sala sa pagtago sang bagay nga may petsa nga $2, $1: indi mo makakas ang mga bagay nga makita sang mga administrador kon wala ka man nagpili sang isa sa mga pililian sa pagkakita.',
+'revdelete-reason-dropdown' => '*Masami nga rason sang pagdula
+** Paglapas sang kinamatarong-kontra-pagkopya
+** Indi nagakadapat nga impormasyon pangkaugalingon
+** Mahimo nagapangguba-kinamatarong nga impormasyon',
+'revdelete-otherreason' => 'Iban/dugang nga rason:',
+'revdelete-reasonotherlist' => 'Iban nga rason',
+'revdelete-edit-reasonlist' => 'Ilisan ang pagdula sang mga rason',
+'revdelete-offender' => 'Ang nagbuhat sang pagbag-o:',
+
+# Suppression log
+'suppressionlog' => 'Log sang pagkakas',
+
+# History merging
+'mergehistory' => 'Isugpon ang mga kasaysayan sang panid',
+'mergehistory-header' => 'Ang ini nga panid nagapasugpon sa imo sang mga pagbag-o sang kasaysayan sang isa ka panid nga ginhalinan pakadto sa mas bag-o nga panid.
+Palihog seguraduhon nga ang ini nga pagbag-o magapabilin sang pagpadayon sang panid sang kasaysayan.',
+'mergehistory-box' => 'Isugpon ang mga pagbag-o sang duha ka panid:',
+'mergehistory-from' => 'Gihalinan nga panid:',
+'mergehistory-into' => 'Pakadtuan nga panid:',
+'mergehistory-list' => 'Mahimo masugpon nga kasaysayan sang pagbag-o',
+'mergehistory-merge' => 'Ang masunod nga mga pagbag-o sang [[:$1]] mahimo masugpon sa [[:$2]].
+Gamita ang mga buton nga radio sa pagsugpon lamang sa mga pagbag-o nga gintuga sa kag bag-o ang tion nga ginbutang.
+Tandai nga ang paggamit sang mga link sa pagnabigar magaliwat sining hilera.',
+'mergehistory-go' => 'Ipakita ang mga mahimo masugpon nga mga pagbag-o',
+'mergehistory-submit' => 'Isugpon ang mga pagbag-o',
+'mergehistory-empty' => 'Wala sing pagbag-o nga mahimo masugpon.',
+'mergehistory-success' => '$3 {{PLURAL:$3|ka pagbag-o|ka mga pagbag-o}} sang [[:$1]] madinalag-on nga ginsugpon sa [[:$2]].',
+'mergehistory-fail' => 'Wala mahuman ang pagsugpon sang kasaysayan, palihog lantawa liwat ang panid kag ang parametro sang tion.',
+'mergehistory-no-source' => 'Ang ginhalin nga panid nga $1 wala naga-eksister.',
+'mergehistory-no-destination' => 'Ang tuyo lab-oton nga panid nga $1 wala naga-eksister.',
+'mergehistory-invalid-source' => 'Kinahanglan nga ang ginhalinan nga panid matood-tood nga titulo.',
+'mergehistory-invalid-destination' => 'Ang palakadtuan nga panid kinahanglan nga matood nga titulo.',
+'mergehistory-autocomment' => 'Ginsugpon ang [[:$1]] sa [[:$2]]',
+'mergehistory-comment' => 'Ginsugpon ang [[:$1]] sa [[:$2]]: $3',
+'mergehistory-same-destination' => 'Ang ginhalinan kag palakadtuan nga mga panid indi mahimo nga pareho',
+'mergehistory-reason' => 'Rason:',
# Merge log
-'revertmerge' => 'Di pag-upod',
+'mergelog' => 'Isugpon ang log',
+'pagemerge-logentry' => 'ginsugpon ang [[$1]] sa [[$2]] (mga pagbag-o asta $3)',
+'revertmerge' => 'Di pag-upod',
+'mergelogpagetext' => 'Sa dalom isa ka lista sang mga pinaka-ulihe nga pagsugpon sang isa ka kasaysayan sang panid sa isa pa gid.',
# Diffs
-'history-title' => 'Rebisyon sang historya sa "$1"',
-'difference' => '(Naglain sa tunga sang mga rebisyon)',
-'lineno' => 'Linya $1:',
-'compareselectedversions' => 'I-kompara ang pinilian nga mga rebisyon',
-'editundo' => 'bawi-on ang pag ilis',
+'history-title' => 'Rebisyon sang historya sa "$1"',
+'difference' => '(Naglain sa tunga sang mga rebisyon)',
+'difference-multipage' => '(Kinala-in sang mga panid)',
+'lineno' => 'Linya $1:',
+'compareselectedversions' => 'I-kompara ang pinilian nga mga rebisyon',
+'showhideselectedversions' => 'Ipakita/taguon ang mga ginpili nga pagbag-o',
+'editundo' => 'bawi-on ang pag ilis',
+'diff-multi' => '({{PLURAL:$1|Isa ka tunga-tunga nga pagbag-o|$1 ka tunga-tunga nga mga pagbag-o}} sang {{PLURAL:$2|isa ka manuggamit|$2 ka mga manuggamit}} nga wala ginpakita)',
+'diff-multi-manyusers' => '({{PLURAL:$1|Isa ka tunga-tunga nga pagbag-o|$1 ka tunga-tunga nga mga pagbag-o}} sang masobra $2 ka {{PLURAL:$2|manuggamit|mga manuggamit}} nga wala ginpakita)',
# Search results
-'searchresults' => 'Resulta sang Pagpangita',
-'searchresults-title' => 'Resulta sang Pagpangita para "$1"',
-'searchresulttext' => 'Para sa madamu pa nga impormasyon parti sa pagpangita {{SITENAME}}, lantawa [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:bulig}}]].',
-'searchsubtitle' => 'Nagpangita ka para \'\'\'[[:$1]]\'\'\' ([[Special:Prefixindex/$1|tanan nga pahina gasugod sa "$1"]]{{int:pipe-separator}}[[Special:WhatLinksHere/$1|tanan nga pahina nga naga tabid kay "$1"]])',
-'searchsubtitleinvalid' => "Nangita ka para '''$1'''",
-'notitlematches' => 'Wala sang parehas nga titulo ka pahina',
-'notextmatches' => 'Wala sang pahina nga parehas teksto',
-'prevn' => 'antes {{PLURAL:$1|$1}}',
-'nextn' => 'dasun {{PLURAL:$1|$1}}',
-'viewprevnext' => 'Tan-awon ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
-'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 pulong|$2 pulong}})',
-'search-redirect' => '(gindirekta liwat $1)',
-'search-section' => '(seksiyon $1)',
-'search-suggest' => 'Ang buot mo silingon: $1',
-'search-interwiki-caption' => 'Mga Utod proyekto',
-'search-interwiki-default' => '$1 mga resulta:',
-'search-interwiki-more' => '(damu)',
-'search-mwsuggest-enabled' => 'may suhestiyon',
-'search-mwsuggest-disabled' => 'wala suhestiyon',
-'nonefound' => "'''Tandaan''': Ang iban lang nga mga ngalan-espasyo ay ginapangita nga daan.
+'searchresults' => 'Resulta sang Pagpangita',
+'searchresults-title' => 'Resulta sang Pagpangita para "$1"',
+'searchresulttext' => 'Para sa madamu pa nga impormasyon parti sa pagpangita {{SITENAME}}, lantawa [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:bulig}}]].',
+'searchsubtitle' => 'Nagpangita ka para \'\'\'[[:$1]]\'\'\' ([[Special:Prefixindex/$1|tanan nga pahina gasugod sa "$1"]]{{int:pipe-separator}}[[Special:WhatLinksHere/$1|tanan nga pahina nga naga tabid kay "$1"]])',
+'searchsubtitleinvalid' => "Nangita ka para '''$1'''",
+'toomanymatches' => 'Tuman ka madamo nga pareho ang nagbalik, palihog tilaw sang lain nga pagpangita',
+'titlematches' => 'Mga pareho nga titulo sang panid',
+'notitlematches' => 'Wala sang parehas nga titulo ka pahina',
+'textmatches' => 'Mga pareho nga teksto sang panid',
+'notextmatches' => 'Wala sang pahina nga parehas teksto',
+'prevn' => 'antes {{PLURAL:$1|$1}}',
+'nextn' => 'dasun {{PLURAL:$1|$1}}',
+'prevn-title' => 'Nagligad nga $1 {{PLURAL:$1|resulta|mga resulta}}',
+'nextn-title' => 'Madason nga $1 {{PLURAL:$1|resulta|mga resulta}}',
+'shown-title' => 'Magpakita sang $1 ka {{PLURAL:$1|resulta|mga resulta}} kada panid',
+'viewprevnext' => 'Tan-awon ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)',
+'searchmenu-legend' => 'Mga pililian sa pagpangita',
+'searchmenu-exists' => "'''May yara sang panid nga ginhingalanan nga \"[[:\$1]]\" sa sini nga wiki.'''",
+'searchmenu-new' => "'''Gintuga ang panid nga \"[[:\$1]]\" sa sini nga wiki!'''",
+'searchhelp-url' => 'Help:Mga Unod',
+'searchmenu-prefix' => '[[Special:PrefixIndex/$1|Magbasa-basa sang mga panid gamit ang ini nga unpali]]',
+'searchprofile-articles' => 'Mga panid sang unod',
+'searchprofile-project' => 'Mga panid sang Bulig kag Proyekto',
+'searchprofile-images' => 'Multimedia',
+'searchprofile-everything' => 'Tanan-tanan',
+'searchprofile-advanced' => 'Mas mauna',
+'searchprofile-articles-tooltip' => 'Pangitaa sa $1',
+'searchprofile-project-tooltip' => 'Pangitaa sa $1',
+'searchprofile-images-tooltip' => 'Mangita sang mga hilera',
+'searchprofile-everything-tooltip' => 'Pangitaon ang tanan nga kaundan (dala na ang mga panid sang pag-estorya)',
+'searchprofile-advanced-tooltip' => 'Pangitaon sa pahungod nga espasyo sang pangalan',
+'search-result-size' => '$1 ({{PLURAL:$2|1 pulong|$2 pulong}})',
+'search-result-category-size' => '{{PLURAL:$1|1 ka miyembro|$1 ka mga miyembro}} ({{PLURAL:$2|1 ka subcategoriya|$2 ka mga subcategoriya}}, {{PLURAL:$3|1 ka hilera|$3 ka mga hilera}})',
+'search-result-score' => 'Pagkaangot: $1%',
+'search-redirect' => '(gindirekta liwat $1)',
+'search-section' => '(seksiyon $1)',
+'search-suggest' => 'Ang buot mo silingon: $1',
+'search-interwiki-caption' => 'Mga Utod proyekto',
+'search-interwiki-default' => '$1 mga resulta:',
+'search-interwiki-more' => '(damu)',
+'search-mwsuggest-enabled' => 'may suhestiyon',
+'search-mwsuggest-disabled' => 'wala suhestiyon',
+'search-relatedarticle' => 'Konektado',
+'mwsuggest-disable' => 'Untaton ang mga suhestiyon sang AJAX',
+'searcheverything-enable' => 'Pangitaon sa tanan nga espasyo sang pangalan',
+'searchrelated' => 'konektado',
+'searchall' => 'tanan',
+'showingresults' => "Ginapakita sa dalom pakadto sa {{PLURAL:$1|'''1''' ka resulta|'''$1''' ka mga resulta}} umpisa ang #'''$2'''.",
+'showingresultsnum' => "Ginapakita sa dalom ang {{PLURAL:$3|'''1''' ka resulta|'''$3''' ka mga resulta}} umpisa ang #'''$2'''.",
+'showingresultsheader' => "{{PLURAL:$5|Resulta nga '''$1''' sang '''$3'''|Mga resulta nga '''$1 - $2''' sang '''$3'''}} para sa '''$4'''",
+'nonefound' => "'''Tandaan''': Ang iban lang nga mga ngalan-espasyo ay ginapangita nga daan.
Testingan mo i-prefiks ang imo pamangkot upod sang ''tanan:'' para makita mo ang tanan nga unod (dala na dira ang pahina paghisayranay, templeyts, etc), o gamita amg imo nanamian nga ngalan-espasyo bilang prefiks.",
-'powersearch' => 'Abanse nga pagpangita',
-'powersearch-legend' => 'Abanse nga pagpangita',
-'powersearch-ns' => 'Pangita sa mga ngalan-espasyo:',
-'powersearch-redir' => 'Lista sang mga gin direkta liwat',
-'powersearch-field' => 'Pangita-on si',
+'search-nonefound' => 'Wala sang mga resulta nga nagsanto sa imo nga ginapangita.',
+'powersearch' => 'Abanse nga pagpangita',
+'powersearch-legend' => 'Abanse nga pagpangita',
+'powersearch-ns' => 'Pangita sa mga ngalan-espasyo:',
+'powersearch-redir' => 'Lista sang mga gin direkta liwat',
+'powersearch-field' => 'Pangita-on si',
+'powersearch-togglelabel' => 'Tsekan:',
+'powersearch-toggleall' => 'Tanan',
+'powersearch-togglenone' => 'Wala',
+'search-external' => 'Pagpangita sa guwa',
+'searchdisabled' => 'Ang pagpangita sa {{SITENAME}} gin-untat.
+Mahimo ka nga magpangita gamit ang Google sa sini nga tion.
+Tandai nga ang ila nga palasulundan sang mga unod sang {{SITENAME}} mahimo nga madaan na.',
+
+# Quickbar
+'qbsettings' => 'Bar nga mahapos',
+'qbsettings-none' => 'Wala',
+'qbsettings-fixedleft' => 'Gintadlong sa wala',
+'qbsettings-fixedright' => 'Gintadlong sa too',
+'qbsettings-floatingleft' => 'Nagalutaw sa wala',
+'qbsettings-floatingright' => 'Nagalutaw sa too',
# Preferences page
-'preferences' => 'Mga Ginabasehan',
-'mypreferences' => 'Akon pagpalabi',
-'prefsnologin' => 'Wala naka-sulod',
-'skin-preview' => 'Ipakita subong',
-'prefs-rc' => 'Mga Bag-o nga Inislan',
-'searchresultshead' => 'Pangita-a',
-'youremail' => 'E-mail:',
-'username' => 'Ngalan sang Manog-gamit:',
-'email' => 'E-mail',
+'preferences' => 'Mga Ginabasehan',
+'mypreferences' => 'Akon pagpalabi',
+'prefs-edits' => 'Numero sang mga gin-ilisan:',
+'prefsnologin' => 'Wala naka-sulod',
+'prefsnologintext' => 'Kinahanglan nga ikaw <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:UserLogin}}|returnto=$1}} nakasulod]</span> agod nga mabuhat ang pag-ilis sang mga ginapalabi.',
+'changepassword' => 'Ilisan ang pasword',
+'prefs-skin' => 'Panit',
+'skin-preview' => 'Ipakita subong',
+'datedefault' => 'Wala sang pagpalabi',
+'prefs-datetime' => 'Petsa kag oras',
+'prefs-personal' => 'Profayl sang manuggamit',
+'prefs-rc' => 'Mga Bag-o nga Inislan',
+'prefs-watchlist' => 'Lista sang mga ginabantayan',
+'prefs-watchlist-days' => 'Mga adlaw nga ipakita sa lista sang ginabantayan:',
+'prefs-watchlist-days-max' => 'Indi magsobra 7 ka adlaw',
+'prefs-watchlist-edits' => 'Ang pinakataas nga beses sang pag-ilis nga ipakita sa ginpalawig nga lista sang ginabantayan:',
+'prefs-watchlist-edits-max' => 'Pinakataas nga numero: 1000',
+'prefs-watchlist-token' => 'Token sang lista sang ginabantayan:',
+'prefs-misc' => 'Misc',
+'prefs-resetpass' => 'Ilisan ang pasword',
+'prefs-email' => 'Mga pililian sang e-mail',
+'prefs-rendering' => 'Hitsura',
+'saveprefs' => 'Itipunon',
+'resetprefs' => 'Panason ang mga wala matipon nga mga pagbag-o',
+'restoreprefs' => 'Ibalik ang tanan nga default settings',
+'prefs-editing' => 'Pag-ilis',
+'prefs-edit-boxsize' => 'Ang kadakoon sang bintana sang pag-ilis.',
+'rows' => 'Mga linya:',
+'columns' => 'Mga kulumna:',
+'searchresultshead' => 'Pangita-a',
+'resultsperpage' => 'Mga pag-igu kada panid:',
+'stub-threshold' => 'Suludlan sang <a href="#" class="stub">stub sang link</a> nga pagkay-o (bytes):',
+'stub-threshold-disabled' => 'Gin-untat',
+'recentchangesdays' => 'Adlaw nga nabilin sa pagpakita sang mga bag-o nga pag-ilis:',
+'recentchangesdays-max' => 'Indi magtaas sa $1 {{PLURAL:$1|ka adlaw|ka mga adlaw}}',
+'recentchangescount' => 'Numero sang mga pag-ilis nga ipakita by default:',
+'prefs-help-recentchangescount' => 'Nadala diri ang mga bag-o nga gin-ilisan, kasaysayan sang mga panid, kag mga log.',
+'prefs-help-watchlist-token' => 'Ang pagsulat sa sini nga lugar gamit ang sekreto nga yabi magatuga sang RSS feed para sa lista sang imo ginabantayn.
+Ang bisan sin-o nga nakahibalo sang sini nga yabi sa sini nga lugar mahimo nga makabasa sang imo lista, gani magpili sang segurado nga balor.
+Ini isa ka wala pinilian nga balor nga imo mahimo gamiton: $1',
+'savedprefs' => 'Ang imo mga pagpalabi gintipon na.',
+'timezonelegend' => 'Sona sang oras:',
+'localtime' => 'Lokal nga oras:',
+'timezoneuseoffset' => 'Iban pa (ibutang ang offset)',
+'timezoneoffset' => 'Offset¹:',
+'servertime' => 'Oras sang server:',
+'guesstimezone' => 'Butangan halin sa brawser',
+'timezoneregion-africa' => 'Africa',
+'timezoneregion-america' => 'America',
+'timezoneregion-antarctica' => 'Antarctica',
+'timezoneregion-arctic' => 'Arctico',
+'timezoneregion-asia' => 'Asia',
+'timezoneregion-atlantic' => 'Kadagatan sang Atlantico',
+'timezoneregion-australia' => 'Australia',
+'timezoneregion-europe' => 'Europa',
+'timezoneregion-indian' => 'Kadagatan sang India',
+'timezoneregion-pacific' => 'Kadagatan sang Pacifico',
+'allowemail' => 'Paganahon ang e-mail halin sa iban nga manuggamit',
+'prefs-searchoptions' => 'Mga pililian sa pagpangita',
+'prefs-namespaces' => 'Ngalan-espasyo',
+'defaultns' => 'Kon indi magpangita na lang sa sini nga mga ngalan-espasyo',
+'default' => 'default',
+'prefs-files' => 'Mga hilera',
+'prefs-custom-css' => 'Ginhungod nga CSS',
+'prefs-custom-js' => 'Ginhungod nga JavaScript',
+'prefs-common-css-js' => 'Ginaparte nga CSS?JavaScript para sa tanan nga panit:',
+'prefs-reset-intro' => 'Indi mo magamit ang ini nga panid agod mailisan ang imo mga pagpalabi sa mga default sang site.
+Indi na ini maliwat pa.',
+'prefs-emailconfirm-label' => 'Paagkumperma sang e-mail:',
+'prefs-textboxsize' => 'Kadakoon sang bintana sang pag-ilis',
+'youremail' => 'E-mail:',
+'username' => 'Ngalan sang Manog-gamit:',
+'uid' => 'ID sang manuggamit:',
+'prefs-memberingroups' => 'Miyembro sang {{PLURAL:$1|grupo|mga grupo}}:',
+'prefs-registration' => 'Oras sang pagparehistro:',
+'yourrealname' => 'Matood-tood nga pangalan:',
+'yourlanguage' => 'Lenguahe:',
+'yournick' => 'Bag-o nga pirma:',
+'prefs-help-signature' => 'Ang mga kumento sa mga panid sang pag-estorya kinahanglan nga napirmahan sang "<nowiki>~~~~</nowiki>" nga pagasayluhon sa imo pirma sang stamp sang oras.',
+'badsig' => 'Indi mabaton nga hilaw nga pirma.
+Palihog lantaw sang mga tag sang HTML.',
+'badsiglength' => 'Ang imo pirma tuman ka lawig.
+Ini indi dapat nga magsobra sa $1 {{PLURAL:$1|ka karakter|ka mga karakter}} ang kalabaon.',
+'yourgender' => 'Gender:',
+'gender-unknown' => 'Wala masigurado',
+'gender-male' => 'Lalaki',
+'gender-female' => 'Babayi',
+'email' => 'E-mail',
# Groups
'group-sysop' => 'Mga Administrador',
@@ -1054,7 +1245,6 @@ Mga Pahina sa [[Special:Watchlist|imo lista-lantaw]] ay '''dukot'''.",
# Watchlist
'watchlist' => 'Akon Ginabantayan',
'mywatchlist' => 'Akon Ginabantayan',
-'watchlistfor' => "(para '''$1''')",
'watchnologin' => 'Wala naka-sulod',
'addedwatch' => 'Nadugang sa lista sang lantaw',
'addedwatchtext' => "Ang pahina \"[[:\$1]]\" ay nadugang sa imo [[Special:Watchlist|lista sang pagtan-aw]].
@@ -1285,9 +1475,9 @@ Gapasugot sa pagdugang sang rason sa kabilugan.',
'nextdiff' => 'Mas bag-o nga gin-islan →',
# Media information
-'file-info-size' => '($1 × $2 piksel, kadakuon sang file: $3, MIME type: $4)',
+'file-info-size' => '$1 × $2 piksel, kadakuon sang file: $3, MIME type: $4',
'file-nohires' => '<small>Wala sang yara na taas nga resolusyon.</small>',
-'svg-long-desc' => '(SVG file, nominalya $1 × $2 piksels, kadakuon sang file: $3)',
+'svg-long-desc' => 'SVG file, nominalya $1 × $2 piksels, kadakuon sang file: $3',
'show-big-image' => 'Kabilogan nga resolusyon',
'show-big-image-thumb' => '<small>Kadakuon sa sini nga prebyu: $1 × $2 piksels</small>',